Portal doradczy Senatora RP Łukasza Mikołajczyka

O portalu

W 2015 roku Wyborcy powierzyli mi obowiązki parlamentarzysty. Pełniąc służbę w Senacie RP oraz pracując na rzecz społeczności lokalnej okręgu, z którego się wywodzę, staram się nigdy nie zapominać o przyświecającym mi już od czasów kampanii wyborczej haśle: „Z LUDŹMI I DLA LUDZI„.

W tym celu wielokrotnie i na różnych płaszczyznach spotykam się z wyborcami, którzy zgłaszają mi liczne uwagi, pomysły i konstruktywną krytykę. Wielokrotnie ciekawe projekty zgłaszają ludzie młodzi – uczniowie szkół średnich oraz studenci. Z uwagi na specyfikę pracy parlamentarnej nie mogę bez wykorzystania nowoczesnych środków technicznych pozostawać w kontakcie osobami, które angażują się w ocenę mojej pracy i deklarują merytoryczną współpracę. Uważam, że słuchanie głosu społeczeństwa jest powinnością parlamentarzysty i należy dołożyć wszelkich starań, żeby ten głos był nie tylko słuchany, ale też zrozumiany i należycie zagospodarowany. W tym celu wymyśliłem i zaprojektowałem portal internetowy, który ma służyć komunikacji z wykonującym zadania parlamentarne senatorem. Portal ma być pewnego rodzaju narzędziem doradczym pozwalającym na zapoznanie się z odbiorem społecznym bieżących spraw ale także umożliwiającym skorzystanie z pomysłów i idei, jakie proponują młodzi ludzie interesujący się polityką. Portal ma stać się również narzędziem, dzięki któremu spośród uczestników projektu będzie można wyłonić osoby najzdolniejsze, najbardziej zaangażowane i wdrożyć niektóre z proponowanych przez nie pomysłów.

Uczestnicy projektu będą musieli stworzyć na stronie zarejestrowany profil, który będzie weryfikowany przez administratora (biuro senatorskie) w celu uniknięcia działań niepożądanych i nieodpowiedzialnych. Korzystający z portalu będą mogli prowadzić dyskusję w panelach. W panelach tych pojawią się proponowane przeze mnie zagadnienia oraz opisy bieżącej pracy parlamentarnej w danej dziedzinie. Uczestnicy projektu będą mogli w dyskusji zgłaszać swoje pomysły w formie załączonych dokumentów, które będą oceniane i weryfikowane przez powołany przeze mnie zespół. Cyklicznie na portalu pojawi się ogłoszony przeze mnie konkurs tematyczny, którego zwycięzca będzie przeze mnie nagradzany. Wszyscy aktywni uczestnicy po zakończeniu projektu lub pewnej jego fazy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w przedsięwzięciu z załączoną opinią senatora. Dla najzdolniejszych uczniów i studentów korzystających z tego narzędzia przewiduję zorganizowanie wycieczki z wizytą w Sejmie i Senacie RP. Przewiduję również możliwość zapraszania do współpracy i dyskusji ekspertów, polityków i osoby znane młodemu pokoleniu. Możliwość prowadzenia z nimi dyskusji za pośrednictwem tego portalu będzie wartością dodaną dla uczestników. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Uczestnictwo w projekcie jest warunkowane zatwierdzeniem regulaminu portalu.